Skip to content

Nascholing code 95.

De Richtlijn Vakbekwaamheid stelt eisen aan de basiskwalificatie voor aankomende beroepschauffeurs en verplicht actieve bus- en vrachtwagenchauffeurs om nascholing te volgen.

Om beroepschauffeur te blijven en hun vakbekwaamheid (het voormalige chauffeursdiploma) te mogen behouden, zijn chauffeurs verplicht om iedere vijf jaar minimaal 35 uur nascholing van Code 95 te volgen. Hierbij moet er, naast de theoretische cursussen, minimaal één praktijkcursus worden gevolgd. Wanneer er niet wordt voldaan aan de nascholingsplicht, dan mag de chauffeur het beroep niet meer uitoefenen. De nascholing moet bestaan uit cursussen die door het CCV gecertificeerd zijn. De Richtlijn geldt voor alle EU-beroepschauffeurs en chauffeurs die in de EU werken.

Doelen code 95.

Limiet

Let op! Vanaf 13 september 2021 wordt er een limiet gesteld aan hoe vaak een nascholingscursus herhaald mag worden in een nascholingscyclus van 35 uur. Iedere beroepschauffeur mag vanaf dan in een nascholingscyclus één cursus herhalen. De overige cursussen moeten uniek zijn. Een cursus die meetelt voor meer dan zeven uur mag niet worden herhaald binnen een nascholingscyclus.

Voorbeeld: Een chauffeur volgt de eendaagse training ‘Digitale Tachograaf’ twee keer in één nascholingscyclus. De drie overige cursussen mogen dan niet hetzelfde zijn. De verplichte zeven uur praktijktraining (W training) blijft van kracht. 

Ook wordt er een limiet gesteld aan het aantal uren E-Learning dat iemand in een nascholingscyclus van 35 uur mag volgen. Die limiet is twaalf uur. Vanaf 13 september 2021 kunnen nascholingscursussen uit vier uur E-Learning bestaan. Een chauffeur kan dus drie cursussen van vier uur E-Learning volgen.

“Vanaf 13 september 2021 wordt er een limiet gesteld aan hoe vaak een nascholingscursus herhaald mag worden in een nascholingscyclus van 35 uur.”

Programma Nascholing code 95.

Elke chauffeur kan in overleg (met de werkgever) zijn eigen programma samenstellen. Wij zorgen er vervolgens voor dat het programma zoveel mogelijk aansluit bij de dagelijkse beroepspraktijk. Er is namelijk niet één vaststaand programma dat voor iedereen gelijk is. De enige eis is dat, van de 35 uur nascholing Code 95, een chauffeur minimaal één dag (7 uur) een praktijktraining moet volgen. Bijvoorbeeld één van de rijoptimalisatie trainingen.

Het is natuurlijk ook mogelijk om meerdere praktijktrainingen te volgen. Bij Rijschool Vermeer kun je kiezen uit nascholing Code 95 met E-Learning en zonder E-Learning. Onze nascholingscursussen met E-Learning zijn opgesplitst in drie uur klassikaal en vier uur thuis E-Learning. Maar ze tellen wel gewoon mee als zeven nascholingsuren. Code 95 cursussen zonder E-Learning duren zeven uur. Kies je voor Code 95 met E-Learning dan kun je op één zaterdag zelfs veertien nascholingsuren verdienen!

Welke nascholing heb ik tot nu toe gevolgd?

Op mijn.cbr.nl kun je bekijken welke CCV-diploma’s, certificaten en nascholing Code 95 uren jouw chauffeur heeft behaald. Kies je voor Rijschool Vermeer dan houden wij alles voor u bij met ons nieuwste softwaresysteem. Wij ontzorgen de werkgever van A tot Z en nodigen uw chauffeurs uit voor de nascholing. Zo hoeft u als werkgever nergens meer aan te denken. Dit geldt uiteraard ook voor de eigen rijder die bij ons code 95 komt volgen!

Op maat traject voor werkgevers

Werkgevers die één of meerdere chauffeurs hebben die nascholing Code 95 moeten volgen, kunnen samen met ons een op maat traject vaststellen. In overleg met de werkgever stellen we de benodigde cursussen vast voor één of meerdere chauffeurs. Ook de cursusdata worden overlegd.  Wil je graag een ‘op maat’ gemaakt traject aanvragen bij ons? Neem dan contact met ons op. Of kom bij ons langs op de rijschool.

Nascholing met e-learning.

Heftruck/Reachtruck

Exclusief BTW

Verkeerseducatie

Exclusief BTW

Veilig werken langs de weg

Exclusief BTW

Lading zekeren

Exclusief BTW

Laden & Lossen, rijden & rusten, digitale tachograaf

Exclusief BTW

Veiligheid tijdens het werk, leefstijl & gezondheid

Exclusief BTW

Communicatieve en Sociale vaardigheden

Exclusief BTW

Cursus professionele verkeersdeelname en actuele verkeerskennis

Exclusief BTW

VCA

Exclusief BTW

Het Nieuwe Rijden (HNR)

Exclusief BTW

Rijoptimalisatie

Exclusief BTW

Heftruck/Reachtruck

Exclusief BTW

Verkeerseducatie

Exclusief BTW

Veilig werken langs de weg

Exclusief BTW

Lading zekeren

Exclusief BTW

Laden & Lossen, rijden & rusten, digitale tachograaf

Exclusief BTW

Veiligheid tijdens het werk, leefstijl & gezondheid

Exclusief BTW

Communicatieve en Sociale vaardigheden

Exclusief BTW

Cursus professionele verkeersdeelname en actuele verkeerskennis

Exclusief BTW

VCA

Exclusief BTW

Het Nieuwe Rijden (HNR)

Exclusief BTW

Rijoptimalisatie

Exclusief BTW

Nascholing zonder e-learning.

Veilig werken langs de weg

Exclusief BTW

VCA Certificaat

Exclusief BTW

Lading zekeren

Exclusief BTW

Chauffeurs dag

Exclusief BTW

Digitale tachograaf

Exclusief BTW

Heftruck/Reachtruck

Exclusief BTW

Leefstijl en gezondheid, drank en drugs op de werkvloer (u19)

Exclusief BTW

Cursus BHV/EHBO

Exclusief BTW

ADR voor Code 95

Exclusief BTW

Veilig werken langs de weg

Exclusief BTW

VCA Certificaat

Exclusief BTW

Lading zekeren

Exclusief BTW

Chauffeurs dag

Exclusief BTW

Digitale tachograaf

Exclusief BTW

Heftruck/Reachtruck

Exclusief BTW

Leefstijl en gezondheid, drank en drugs op de werkvloer (u19)

Exclusief BTW

Cursus BHV/EHBO

Exclusief BTW

ADR voor Code 95

Exclusief BTW

Aankomende cursussen

Vrijstelling code95.

Elke regel heeft uitzonderingen. Zo ook bij Code 95. Er zijn namelijk een aantal vrijstellingen voor de nascholing voor Code 95. Wanneer een houder van een C- of D-rijbewijs gebruik wil en kan maken van één van de Code 95 vrijstellingen, moet hij dit kunnen aantonen met zijn administratie. Hieronder leest u welke uitzonderingen er bepaald zijn voor chauffeurs die vrijstelling kunnen krijgen voor de nascholing van Code 95.

Algemene vrijstelling bij Code 95

 • Voertuigen met een toegelaten maximumsnelheid van ten hoogste 45 km per uur.
 • Voertuigen in gebruik bij of onder controle van de strijdkrachten, de burgerbescherming, de brandweer en diensten verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde.
 • Voertuigen die op de weg worden getest in verband met technische verbeteringen, reparatie of onderhoud. En nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet in het verkeer zijn gebracht.
 • Voertuigen die worden gebruikt bij noodtoestanden of worden ingezet voor reddingsoperaties.
 • Voertuigen die worden gebruikt tijdens autorijlessen met het oog op het behalen van een rijbewijs of het in de richtlijn vakbekwaamheid bedoelde getuigschrift.
 • Voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel vervoer van personen of goederen voor privédoeleinden.
 • Voertuigen die materieel of uitrusting vervoeren die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft, mits het rijden met het voertuig niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is. In Nederland geldt dat de chauffeur niet meer dan twaalf uur rijtijd per week mag hebben.

Speciale vrijstelling bij Code 95

In Nederland gelden ook onderstaande uitzonderingen als de bestuurder minimaal 21 jaar is en het voertuig binnen een straal van 50 kilometer rondom de vestigingsplaats blijft:

 • Voertuigen die worden gebruikt voor het vervoeren van producten van landbouwbedrijven van de teeltplaats naar de veiling. Of bijvoorbeeld voertuigen die worden gebruikt voor het ophalen van melk op boerderijen en het terugbrengen van melkbussen of zuivelproducten voor de veevoeding naar boerderijen.
 • Voertuigen die in de kleinhandel worden gebruikt voor het ambulant uitoefenen van die kleinhandel.
 • Voertuigen die worden gebruikt als rijdende bibliotheek, rijdend bureau, rijdende instructieruimte, rijdende kantine, rijdende medische dienst, rijdende spaarbank, rijdende tandverzorgingsdienst of rijdende tentoonstellingsruimte.
 • Voertuigen die worden gebruikt voor het vervoeren van circus- of kermismateriaal.

Ook geldt de uitzondering voor:

 • Goederenvervoer dat door landbouw-, tuinbouw-, bosbouw- of visserijbedrijven wordt gebruikt voor ritten binnen een straal van 50 km van de gebruikelijke standplaats van het voertuig, met inbegrip van het grondgebied van gemeenten waarvan de kern binnen deze straal is gelegen.
 • Het vervoer van levende dieren van boerderijen naar plaatselijke markten en omgekeerd, of van de markten naar de plaatselijke slachthuizen.
 • Voertuigen die gebruikt worden als winkel op plaatselijke markten, voor de verkoop aan huis, voor ambulante werkzaamheden van banken, wisselkantoren of spaarbanken, voor de eredienst, voor het uitlenen van boeken, beeld- of geluiddragers, voor culturele manifestaties of voor tentoonstellingen en speciaal voor dergelijk gebruikt uitgerust.