Skip to content

Algemene voorwaarden.

Op onze opleidingen zijn de algemene voorwaarden van de VRB van toepassing. Hieronder zijn enkele punten uit de voorwaarden uitgelicht en enkele andere zaken welke voor u van belang zijn:

 • Leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor het maken van afspraken, maak daarom tijdig nieuwe afspraken om teleurstellingen te voorkomen;
 • Geplande rijlessen kan men via autofox bekijken 7 dagen per week 24 uur per dag(behoudens onderhoudswerkzaamheden aan ons systeem);
 • Rijlessen afzeggen kan uitsluitend telefonisch. Via de rijschool of de instructeur.
  Let op rijlessen welke niet 48 uur van te voren of 72 uur indien het weekend er tussen zit, zijn afgemeld worden conform VRB voorwaarden in rekening gebracht;
 • Verplaatsing Tot 2 weken voor de cursusdatum kan de klant en/of cursist deelname aan een beroepsopleiding cursus laten verplaatsen naar een andere datum. * * 
 • Verplaatsing van een beroepsopleiding cursus binnen 3 weken voor aanvang is kosteloos. Bij verplaatsing van een cursus 3 tot 1 weken voor aanvang wordt er € 25,00 aan administratiekosten in rekening gebracht.
 • Voorwaarden voor verplaatsing zijn dat er nog plek beschikbaar is en dat de cursus plaatsvindt binnen een periode van 6 maanden na de oorspronkelijke cursusdatum.
 • Verzoeken tot verplaatsing binnen 1 week voor aanvang van de cursus worden niet gehonoreerd: zie de annuleringsvoorwaarden. Rijschool VERMEER heeft het recht de cursus te verplaatsen. Dit wordt tijdig doorgegeven aan de klant en/of cursist met een nieuw voorstel. Als er geen passende oplossing wordt gevonden zal restitutie van de opleidingskosten plaatsvinden.
 • Bij overige opleidingen rekent Rijschool VERMEER de volgende annuleringskosten aan de klant en/of cursist:
 • a. 25% van de cursusprijs bij annulering eerder dan 4 weken voor aanvang;
 • b. 50% van de cursusprijs bij annulering tussen 4 en 2 weken voor aanvang;
 • c. 75% van de cursusprijs bij annulering tussen 2 weken en 1 werkdag voor aanvang; d. 100% van de cursusprijs bij annulering op de lesdag en ná aanvang van de opleiding.
 • Rijschool VERMEER heeft het recht de cursus te annuleren. Dit wordt tijdig doorgegeven aan de klant en/of cursist met een nieuw voorstel. Als er geen passende oplossing wordt gevonden zal restitutie van de opleidingskosten plaatsvinden.
 • Facturen dienen 14 dagen na dagtekening te zijn voldaan, hierna kunnen administratiekosten in rekening gebracht worden. Heeft men een probleem met betalen, neem dan contact met ons op;
  Let op: Uiterlijk 14 dagen voor het geplande examen dienen alle openstaande kosten voldaan te zijn. Indien niet alle betalingen voldaan zijn, zijn wij gerechtigd het examen niet door te laten gaan. Je hebt dan geen recht op teruggaaf van welke kosten dan ook;
 • Toetsen of examens worden ten alle tijde in overleg met de instructeur en jou gepland. Hierbij proberen wij zoveel mogelijk rekening te houden met de wachttijden bij het CBR.
  Geplande examens en toetsen kunnen niet meer geannuleerd worden. Belangrijk voor je om eventuele datums dat men niet beschikbaar is duidelijk aan ons door te geven;
 • Examens en toetsen voor B kandidaten kunnen alleen door ons worden aangevraagd als men ons hiervoor gemachtigd heeft middels DigiD, zorg dus tijdig hiervoor;
 • Let op: Zonder geldig theoriecertificaat kan men geen RIS toets of examen doen;
 • Je dient zelf zorg te dragen voor het uitdraaien van oproepen en eigen verklaringen voor toetsen en examens welke per e-mail aan je worden toegezonden.
  Is dit niet mogelijk, laat het ons dan tijdig weten;

Klachtenprocedure Rijschool VERMEER

Rijschool VERMEER, stelt alles in werking om ervoor te zorgen dat u als klant tevreden bent over onze dienstverlening. Mocht u desondanks een klacht hebben dan kunt u uiteraard een klacht indienen. In deze procedure vind u hoe u dit dient te doen.

 1. Klachten kunt u sturen naar wim@rijschoolvermeer.nl of per post naar ons postadres t.a.v. de Directie
 2. Vermeld duidelijk uw klacht en welke opleiding het betreft.
 3. Er zijn geen vormeisen aan de klacht verbonden, alle klachten worden in behandeling genomen, mits schriftelijk ingediend.
 4. Na ontvangst wordt uw klacht geregistreerd. U krijgt binnen 5 werkdagen de bevestiging van ontvangst, waarna de klacht direct in behandeling wordt genomen.
 5. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld en direct betrokkenen worden gehoord, zodat al de benodigde informatie wordt verzameld.
 6. Aan de hand van de verzamelde informatie wordt een uitspraak gedaan en wordt u schriftelijk op de hoogte hiervan gesteld, uiterlijk binnen 10 werkdagen na ontvangst van de klacht. Mocht door omstandigheden geen uitspraak kunnen plaatsvinden binnen 10 werkdagen, dan zal u hierover schriftelijk worden geïnformeerd. Dit uitstel zal met een maximum van 10 werkdagen worden verlengd.
 7. Indien u het niet eens bent met de afhandeling van de klacht, dan kunt u de klacht voorleggen aan de Vereniging Rijschool Belang (VRB), statutair gevestigd Klimmerseind 28 Eijsden
 8. Klachten en de afhandeling daarvan zullen intern worden vastgelegd en bewaard worden voor een periode van 7 jaar.