033 - 299 00 63 info@rijschoolvermeer.nl
Belangrijk! Les je bij Vermeer? Lees onze preventieve COVID-19 maatregelen! Klik hier

E achter B

Nieuwe regels

 Als u na 19 januari 2013 uw BE rijbewijs haalt,mag de toegestane maximum massa van de aanhang- wagen of oplegger niet zwaarder zijn dan 3500 kg. Voor opleggers of middenasaanhangwagens is hierop wel een uitzondering mogelijk. Bij deze voertuigenkan namelijk gewicht worden overgedragen op het trekkend voertuig. In dat geval mag de tmm van de combinatie zwaarder zijn dan 7000 kg. Bij andere soorten aanhangwagens (dan opleggers of middenasaanhangwagens) is het niet toegestaan gewicht over te dragen. ‘Overdragen’ betekent dat via de trekhaak (of andere gebruikte wijze van koppeling) een deel van de toegestane maximum massa van de oplegger of middenasaanhangwagen door de personenauto wordt gedragen. Er zijn hierbij 2 eisen:

• Met de toegestane maximum massa die wordt overgedragen mag de personenauto niet zwaarder worden
dan 3500 kg. Dat wordt als volgt berekend: de toegestane maximum massa van de personenauto (wat de personenauto volgens het kentekenbewijs mag wegen) – de massa in rijklare toestand van de personenauto (hoeveel de personenauto werkelijk weegt wanneer u erin zit en de oplegger of middenasaanhangwagen trekt) = een bepaald gewicht. De toegestane maximum massa die wordt overgedragen (de toegestane maximum last onder de koppeling) mag niet hoger zijn dan dit bepaalde gewicht.

• En de toegestane maximum massa op de assen van de oplegger of middenasaanhangwagen mag niet zwaarder zijn dan 3500 kg. Het gaat hier om de toegestane maximum massa die niet op de personenauto
wordt overgedragen. Overschrijdt u met uw voertuig met oplegger of middenasaanhangwagen deze eisen? Dan moet u in veel gevallen het bezit zijn van een rijbewijs C1E.

De volgende voorbeelden kunnen dit verduidelijken:

Voorbeeld 1
  
Oplegger of middenasaanhangwagen
De toegestane maximum massa van een oplegger is 4000 kg en de totale toegestane maximum aslast van de oplegger is 3500 kg en de maximum last onder de koppeling is 500 kg.

 

Trekkend motorrijtuig
De toegestane maximum massa van het trekkende motorrijtuig is 3000 kg en de massa rijklaar is 2000 kg.
In gekoppelde toestand draagt het trekkend motorrijtuig maximaal 500 kg van de middenasaanhangwagen of oplegger. Omdat dit minder is dan het verschil tussen de toegestane maximum massa van het trekkend motorrijtuig en de massa rijklaar van het trekkend motorrijtuig (in dit geval 1000 kg) EN de toegestane maximum aslast niet hoger is dan 3500 kg, is dit een combinatie die mag worden bestuurd met rijbewijs BE.

 

Voorbeeld 2

Oplegger of middenasaanhangwagen
De toegestane maximum massa van een oplegger is 5000 kg en de totale toegestane maximum aslast van de oplegger is 3500 kg en de maximum last onder de koppeling is 1500 kg.

 

Trekkend motorrijtuig
De toegestane maximum massa van het trekkende motorrijtuig is 3500 kg en de massa rijklaar is 2200 kg.
Je mag maar 1300 kg (namelijk 3500kg – 2200kg) overdragen. Het overblijvende gewicht is dan 5000kg – 1300kg = 3700kg. Dat is meer dan 3500kg en dus is dit een combinatie die niet mag worden bestuurd met rijbewijs BE. Voor deze combinatie is in veel gevallen rijbewijs C1E nodig.
 
Voorbeeld 3

Oplegger of middenasaanhangwagen
De toegestane maximum massa van een oplegger is 5000 kg en de totale toegestane maximum aslast van de oplegger is 4000 kg en de maximum last onder de koppeling is 1000 kg.

Trekkend motorrijtuig
De toegestane maximum massa van het trekkende motorrijtuig is 3500 kg en de massa rijklaar is 2000 kg.
In gekoppelde toestand draagt het trekkend motorrijtuig maximaal 1000 kg van de middenasaanhangwagen of oplegger. Hoewel dit minder is dan het verschil tussen de toegestane maximum massa van het trekkend motorrijtuig en de massa rijklaar van het trekkend motorrijtuig (in dit geval 1500 kg), mag deze combinatie niet worden bestuurd met rijbewijs BE omdat de toegestane maximum aslast hoger is dan 3500 kg. Voor deze combinatie is in veel gevallen rijbewijs C1E nodig

 

• De toegestane maximum massa, de toegestane maximumlast onder dekoppeling en de toegestane maximum aslast staan vermeld op hetkentekenbewijsen zijn opgenomen in het kentekenregister.
• De massa in rijklare toestand staat vermeld op kentekenbewijzen die vanaf 2009 zijn afgegeven. Daarnaast is deze waarde, ook voor kentekens van vóór 2009, opgenomen in het kentekenregister.

Bron: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2012/08/01/nieuwe-regels-voor-het-rijbewijs-be.html